ZipX 16.4

ZipX 16.4

WinX Software – 6,4MB – Shareware –
ZipX là tiện ích nén và mã hóa một tập tin dễ dàng sử dụng cho Microsoft Windows. Nó hỗ trợ nhiều định dạng tập tin khác nhau.
ZipX hỗ trợ các tiêu chuẩn mã hóa tiên tiến như AES và Triple DES. Ngoài ra, nó hỗ trợ sử dụng X 509 giấy chứng nhận kỹ thuật số cho cả hai mật mã hoá và đăng nhập tập tin dữ liệu.

Tổng quan

ZipX là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi WinX Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 15.865 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ZipX là 16.4, phát hành vào ngày 17/10/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 15/09/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 16.4, được sử dụng bởi 66 % trong tất cả các cài đặt.

ZipX đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,4MB.

ZipX Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho ZipX!

Cài đặt

người sử dụng 15.865 UpdateStar có ZipX cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
WinX Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản